Waarom kiezen voor de Weidevogels

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Wat hierbij nog belangrijker is dat uw kind goed onderwijs krijgt en zich prettig voelt op school. U bent van harte welkom om met ons kennis te maken en in de school een kijkje te komen nemen hoe wij werken, leren en spelen. In dit kennismakingsgesprek bespreken we wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van obs Weidevogels op een rijtje gezet:

Optimaal leren in een topsfeer!
Wij zijn een Vreedzame School waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Zo maken we samen de school tot een plezierige plek. We hebben een positief werkklimaat en de leerlingen zijn actief, zorgzaam en initiatiefrijk; een voorwaarde om tot leren - en daarmee tot een goed rendement - te komen.

Je kwaliteiten ontwikkelen door boeiend onderwijs
De komende jaren streven wij naar een verdere verdieping van ons onderwijs. Het goede behouden en het verbreden en verdiepen van de toekomstgerichte vaardigheden: samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken, communicatie en karaktervorming. Het resultaat is betrokken, actieve en nieuwsgierige leerlingen die onder begeleiding van de leerkracht hun eigen leerproces vormgeven door onderzoekend en thematisch te leren. De leerlingen worden continu uitgedaagd om alles grondig te onderzoeken, daar kritisch naar te kijken en nieuw dingen te bedenken.

Zo leren wij van en met de kinderen en elkaar. Bij elk project komen wij een stukje verder in het verdiepen van onze werkwijze en zijn we samen aan het genieten van alle mooie leermomenten.

Veel aandacht voor creativiteit en expressie
Elke week wordt er gewerkt aan de creatieve en expressieve vakken. Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama zijn onderdelen die aan bod komen. 
We hebben een leerkracht gespecialiseerd in drama. Hij helpt de collega's met de vieringen en heeft een toneelgroepje met leerlingen. Regelmatig neemt hij met kinderen van de school een filmpje op bij festiviteiten of projecten. Omdat hij ook ict-er is op onze school, combineert hij drama met diverse ict-technieken.
In de groepen 5/6 krijgen de kinderen een jaar lang les op een instrument. Dit leren zij van docenten van de Muziekschool Waterland. Daarnaast hebben wij een muziekspecialist in ons team. Zij enthousiasmeert het team en begeleidt ze bij de uitvoering van onze muziekmethode. Met de vele instrumenten die wij in de school hebben en haar hulp groeien wij muzikaal.

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede communicatie".

"Kinderen, ouders en leerkrachten worden gezien en gehoord."