Spurd

Onze vakleerkracht gym is een werknemer van Spurd. Hierdoor blijft de school goed op de hoogte van alle activiteiten van Spurd die voor onze school en onze leerlingen van belang zijn. Zo zijn er vanuit Spurd wekelijks sportinstuiven en ook in de vakanties. Ook verzorgen zij regelmatig clinics in de gymlessen. Onze vakleerkracht houdt ook de ouders via het ouderportaal op de hoogte van activiteiten die Spurd organiseert. De vakleerkracht verzorgt uiteraard al onze gymlessen en monitort hierin de leerlingen die eventueel motorische zorg nodig hebben. Ook is zij betrokken bij de kleuters en peuters binnen de Brede School.

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school krijgen we boeiend onderwijs."

"Je mag veel zelf kiezen. Dat vind ik leuk."