Onze schooltijden

maandag 08.30-14.00 uur    
dinsdag 08.30-14.00 uur    
woensdag 08.30-14.00 uur    
donderdag 08.30-14.00 uur    
vrijdag 08.30-14.00 uur    

Continurooster
In het najaar van 2020 is een enquête gehouden onder de ouders van de kinderen van onze school. De ouders konden kiezen voor een continurooster of het bestaande rooster met tussen de middag opvang (TMO). 

Het opkomstpercentage was hoog met 89%. Door 68% van de ouders is gekozen voor het continurooster, 31% heeft gekozen voor een rooster met TMO en 1% heeft geen voorkeur aangegeven. Met de MR en het team en de huidige TMO coördinator is de uitslag gedeeld. De intentie was om vanaf volgend schooljaar (augustus 2021) over te gaan op een continurooster. 

Na overleg met ons team en de MR hebben we echter besloten om, gezien de huidige omstandigheden en de toekomstige onzekerheden, direct tot een continurooster over te gaan vanaf 8 februari. De allerbelangrijkste reden hiervoor is dat we door het invoeren van het continurooster het aantal bewegingen door leerlingen en ouders per dag naar school en huis sterk naar beneden brengen.  

Vakanties en studiedagen  

Hieronder ziet u het vakantie- en vrije dagen rooster voor 2023-2024  

  

Van  

Tot en met  

Zomervakantie  

Maandag 24 juli 2023 

Vrijdag 1 september 2023 

Vrije dag / studiedag 1 team  

Vrijdag 20 oktober 2023  

  

Herfstvakantie   

Maandag 23 oktober 2023  

Vrijdag 27 oktober 2023 

Vrije dag / studiedag 2 team  

Maandag 9 november 2023 

  

Kinderen in de middag vrij
(vanaf 12.00 uur)  

Vrijdag 22 december 2023 

  

Kerstvakantie  

Maandag 25 december 2023  

Vrijdag 5 januari 2024  

Voorjaarsvakantie  

Maandag 19 februari 2024 

Vrijdag 23 februari 2024  

Vrije dag / studiedag 3 team  

Maandag 26 februari 2024   

 


Vrije dag / studiedag 4 team  
 
Dinsdag 27 februari 2024  

Vrije dag kinderen / OPSPOOR
studiedag
 
Vrijdag 15 maart 2024  

Goede vrijdag  

Vrijdag 29 maart 2024 

  

2e Paasdag   

Maandag 1 april 2024 

  

Meivakantie, inclusief Koningsdag  

Maandag 29 april 2024 

Vrijdag 10 mei 2024 

Hemelvaartvakantie valt in de
meivakantie

Donderdag 9 mei 2024  

Vrijdag 10 mei 2024  

2e Pinksterdag  

Maandag 20 mei 2024

  

Vrije dag / studiedag 5 team  

Woensdag 26 juni 2024 

  

Zomervakantie  

Maandag 22 juli 2022  

Vrijdag 30 augustus 2024 

 

 

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school voel ik me veilig."

"Ze luisteren altijd goed naar ons."