Oudercommunicatie

Een goede en open communicatie vinden wij enorm belangrijk. Komt u daarom altijd naar ons toe als u vragen of opmerkingen heeft of het ergens niet mee eens bent. De leerkracht kan in verband met de groepsactiviteiten u mogelijk niet direct te woord staan, maar u kunt altijd een afspraak maken. Dit geldt ook voor vragen of opmerkingen voor andere teamleden en directie.
Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten:
  • Intakegesprek: om u te kunnen aanmelden op onze school is het belangrijk om een afspraak te maken met de directie. Deze geeft u verdere informatie en kan antwoord geven op uw vragen en krijgt u een rondleiding door de school. U kunt zich hier aanmelden.
  • Kennismakingsgesprek: in de kleutergroepen wordt u een aantal weken voordat uw kind naar school gaat uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. De leerkracht vertelt u hoe de organisatie verloopt als uw kind voor het eerst naar school gaat. Waar moeten de jassen, welke schoenen moeten er aan en dergelijke. U ontvangt van de leerkracht het formulier Zo ben ik. Dit is een vragenlijst over relevante gebeurtenissen in het leven van uw kind voordat het naar school gaat. U neemt dit formulierweer mee naar school tijdens het entreegesprek. Uw kind wordt uitgenodigd om twee dagdelen voor zijn/haar vierde verjaardag op school te komen wennen.
  • Entreegesprek: wanneer uw kind ongeveer zes weken op school zit wordt u uitgenodigd voor een entreegesprek. U heeft een gesprek met de leerkracht van uw kind over de eerste zes weken en de algemene zaken. Dit gesprek is niet gericht op het melden van resultaten. U heeft het formulier Zo ben ik ingevuld meegenomen en bespreekt dit met de leerkracht. Ook de leerkracht heeft een formulier ingevuld.
  • Informatie-inloop: in het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatie-inloop. De kinderen geven ouders informatie over de werkwijze, leermethoden en leermiddelen voor de betreffende groep.
  • Rapportagegesprekken: in alle groepen zijn er drie keer per jaar rapportgesprekken (november, februari/maart en juni/juli) en wordt er twee keer per jaar een rapport gegeven (februari/maart en juni/juli). Tijdens de eerste twee gesprekken worden alle ouders uitgenodigd. Het laatste gesprek is het gesprek facultatief, dat wil zeggen dat de leerkracht en de ouder zelf beslissen of zij een gesprek wenselijk vinden. Ook als u geen zorgen heeft, maar toch wilt weten hoe het met uw kind gaat, bent u ook altijd welkom voor een gesprek. Gedurende de gesprekken worden de ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen doorgenomen en eventuele vragen beantwoord.

Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:

  • Ouderportaal: een beveiligde digitale omgeving, waarin leerkrachten en directie praktische informatie, inhoudelijke informatie en foto's/video's van de groepen delen met ouders.
  • Vogelpraat, onze nieuwsbrief met belangrijke mededelingen die ongeveer één keer per twee weken wordt geplaatst in het ouderportaal.
  • De Schoolgids met (wettelijk verplichte) achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks het Jaarlijks deel schoolgids met informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school krijgen we boeiend onderwijs."

"Je mag veel zelf kiezen. Dat vind ik leuk."