Leerlingbetrokkenheid

Niet alleen de mening van ouders vinden wij belangrijk, maar ook juist die van de kinderen. Op allerlei fronten hebben de leerlingen invloed, variërend van de inhoud van de lessen tot ideeën voor het kerstfeest. 
 
In onze Vreedzame School hebben leerlingen een stem, leren ze om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Onderdeel van de methode is dat leerlingen uit de hogere groepen mediator kunnen zijn. Hiervoor hebben we een echte sollicitatieprocedure.​​​​​​ Mediatoren worden getraind om een aanspreekpunt te zijn voor andere kinderen die een probleem hebben en zij helpen hen om conflicten op te lossen. ​​​​​​

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede communicatie".

"Kinderen, ouders en leerkrachten worden gezien en gehoord."