Jeugdgezondheidszorg

Wanneer uw 4-jarige kind naar de basisschool gaat, wordt de dienstverlening van het consultatiebureau overgenomen door de jeugdgezondheidszorg van de GGD en volgen wij de gezondheid, groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Het Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist.

In groep 2 worden de ouders uitgenodigd voor een uitgebreid geneeskundig onderzoek van hun kind. De leerlingen in groep 7 worden gezien door de schoolverpleegkundige. Alle leerlingen uit de overige groepen kunnen voor een extra onderzoek worden uitgenodigd door de schoolarts of op verzoek van de ouders, de leerkracht, de huisarts, het consultatiebureau of de schoolbegeleidingsdienst.

Logopedische screening 5-jarigen
Tijdens de kleuterperiode komt de logopedist op school. Zij voert een gesprekje met uw kind, controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook luistert zij naar de stem en het ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of duimt (of op vingers of op een speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedische screening is gratis.

Gezonde school
Sinds 2019 hebben wij het predicaat 'Gezonde school'. Al vanaf de start van Weidevogels hebben wij ingesteld dat de kinderen tijdens de pauze fruit eten. Ook tijdens de TMO stimuleren wij het eten van brood of broodproducten in plaats van zoete versnaperingen. Sinds 2017 stimuleren wij in samenwerking met Jongeren op gezond gewicht (JOGG) het waterdrinken op onze school. Alle kinderen hebben toen een schoolbeker gekregen die zij ongelimiteerd mogen bijvullen onder schooltijd. Op het ouderportaal plaatsen wij meerdere keren per jaar informatie over de voordelen van het waterdrinken. Elk kind krijgt bij zijn of haar start op Weidevogels een schoolbeker. 
 

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede communicatie".

"Kinderen, ouders en leerkrachten worden gezien en gehoord."