Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang werken bij samen met bso De Hooiberg die gehuisvest is onze Brede School De Weide en oecumenische school voor speciaal basisonderwijs Het Plankier. Voor en na schooltijd worden de kinderen gestimuleerd om mee te doen met activiteiten op allerlei gebied: knutselactiviteiten, timmeren, theater, sport, dansen et cetera. Maar ook samen spelen en chillen maken vanzelfsprekend onderdeel uit van een fijne bso-middag! In de vakanties is er een extra leuk activiteitenprogramma.

Kinderen die gebruik maken van de bso worden voor schooltijd gebracht of na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers van de Hooiberg en gaan samen met hen naar de opvang. U hoeft zich als (werkende) ouder derhalve niet druk te maken hoe u de opvang van uw kind voor of na schooltijd vertrouwd en veilig kunt regelen. 

Meer weten over bso De Hooiberg? Bekijk dan de website van Kinderopvang Purmerend.

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school krijgen we boeiend onderwijs."

"Je mag veel zelf kiezen. Dat vind ik leuk."