Ons team

Ons team kenmerkt zich door de verbinding die we met elkaar hebben. Wij staan open voor elkaar en helpen elkaar waar nodig. We leren van en met elkaar. Tijdens overleg werken we samen en zijn we geïnteresseerd in elkaars inzichten en werk. Als er in de organisatie knelpunten zijn, dan lossen we dit met elkaar op. 

Hoe is ons team samengesteld?
De directie zorgt voor de dagelijkse aansturing van het team. Zij staat in nauw contact met ouders, leerlingen en team. Elke morgen is zij te vinden in de hal van de school of op het schoolplein en heet zij ouders en kinderen van harte welkom.

Twee intern begeleiders houden zich bezig met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. 

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor overbrengen van kennis en vaardigheden aan hun groep. Hierbij worden ze indien nodig praktisch ondersteund door de onderwijsassistentes. Leerkrachten zijn daarnaast ook vaak opgeleid als specialist onder andere op het gebied van taal, lezen, rekenen, gedrag, dyslexie, hoogbegaafdheid en verdiepend leren. Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor beweging, muziek en drama. 

Ons team wordt ondersteund door twee administratief medewerkers en een conciërge.

Leerkrachten aan het woord

"Bij ons op school is er een goede samenwerking in het team."

"Vernieuwingen worden weloverwogen en stapsgewijs ingevoerd."