Onze resultaten

We vinden het van belang dat we uit de leerlingen halen wat erin zit en dat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontplooiing komen. We monitoren gedurende alle schooljaren de resultaten die leerlingen behalen. Uit de toetsen en alle taken die kinderen maken, halen we veel informatie. Natuurlijk willen we het beeld van de leerling compleet maken. We hechten dan ook belang aan de mening van de ouders en leerlingen. In een open gesprek over de ontwikkelingen van het kind worden de bevindingen van de leerkracht, leerling en ouders aan elkaar gekoppeld.

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Wilt u meer weten over de waardering van Inspectie, bekijk dan het laatste inspectierapport.

Eindresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Op Weidevogels nemen wij de Centrale Eindtoets af. De resultaten van de eindtoetsen kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. We zijn dan ook trots op de stijgende lijn in de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Klik hier voor de resultaten van de eindtoets

In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van het kind. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich heeft ontwikkeld. Hier vindt u de meest actuele uitstroomgegevens.

Waardering leerlingen
In voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van leerlingen.
Wij zijn er trots op dat de leerlingen ons het rapportcijfer 8,4 geven. Ze zijn zeer tevreden over de over wat ze allemaal op school leren en hoe ze daarbij worden geholpen door de juf of meester.

Ouders aan het woord

"Bij ons op school leren de kinderen van elkaar via projecten."

"Die zijn vaak gericht op de toekomst van mijn kind."