Vertrouwen

Vertrouwen is de basis om tot ontwikkeling te komen!
Vertrouwen staat voor het geven van vertrouwen aan elkaar. Of dit nu naar leerlingen, naar ouders, naar collega's, naar directie of externen is. Het vertrouwen om je mening te mogen geven, om mee te mogen denken, om anders te mogen denken. Het vertrouwen dat je hulp mag vragen en hulp krijgt. Het vertrouwen dat je gezien en gehoord wordt. Het vertrouwen dat je met elkaar oplossingen zoekt en in gesprek blijft. 

Leerlingen aan het woord

"Bij ons op school krijgen we boeiend onderwijs."

"Je mag veel zelf kiezen. Dat vind ik leuk."